Siste frå Facebook
Kulturrabatt for ungdom gir ungdom eit meir tilgjengeleg og variert kulturtilbod i fritida til ein lågare pris. No blir også idrett med i denne ordninga🤾‍♂️🚴‍♀️⚽️
Dei siste åra har fylkeskommunen hatt avtalar med i underkant av 30 arrangørar fordelt på... Les meir
- Det er eit stort potensiale for film i fylket vårt 🎥📹 Det seier Marit Krogsæter, leiar i kultur-, næring og folkehelseutvalet. I dag vedtok utvalet at det skal delast ut eit stipend øyremerka til film, på 200.000 kr💰 - Stipenda kan bidra til at kunstnarane... Les meir
Vi har no lansert årets utgave av fylkesstatistikk👩‍💼🧑‍💼 Den finn du her: https://fylkesstatistikk.mrfylke.no/2020/

Fylkesstatistikken er meint som eit kunnskapsgrunnlag for politikarar, kommunar og andre samfunnsaktørar i fylket, som eit verktøy til... Les meir
Nyleg blei det arrangert nattlysning av helleristningane på Bogge i Molde kommune🌙✨ Over 50 personar i alle aldre kom for å høyre om historia til helleristningane og for å sjå figurane i et «nytt lys». Helleristningane fekk nytt liv og vekka fantasien... Les meir